98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

دایره ی اثرگذاری

هر فردی دایره­ ی اثرگذاری دارد. دایره­ ی اثرگذاری هر فرد تا محدوده­ ی گوش فرد دیگر است. اگر ارتباط فرد با خودش دچار اختلال شود بر روی گفته­ هایش تاثیر می­گ ذارد و همزمان ممکن است ارتباط طرف مقابل را تحت تاثیر قرار دهد.

 

 
 

 

https://www.aparat.com/v/JtmrN