98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

هدیه همدلی

می‌خواهم به تو بدهم

هدیه همدلی را

و رها کنم خودم را از تصورات کلیشه ای

که محدود می کند نگاهم را 

 

مدتی طول کشیده است برایم

اما در آخر تشخیص می دهم

با چشم های مه گرفته از گذشته 

چقدر زمان حال را از دست می دهم

 

پس اگر کمی تامل کنم قبل از آنکه پاسخ تو را بدهم

دور می اندازم فرافکنی‌هایی را

که غیر انسانی می‌کند نگاهم را

 

مارشال روزنبرگ