98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

روزنامه اعتماد

تحليل مناظره هاي انتخاباتي در گفت وگو با کامران رحيميان،نماينده nvc در ايران

درست «می شنیدیم» تنش به خیابان کشیده نمی شد. 

شکل جديدي از مناظره هاي سياسي از تلويزيون پخش شد؛ مناظره هايي که پخش آنها براي اولين بار از تلويزيون تنش هاي زيادي را به دنبال داشت تا حدي که افرادي مثل مطهري و باهنر ريشه درگيري ها و مناقشات بعد از انتخابات را در اين مناظره ها مي بينند. در اين راستا باخبر شديم تکنيکي در دنيا وجود دارد که در حل بسياري از مناقشات و از جمله در گفت وگوي صلح اسرائيل و فلسطين، درگيري هاي بوسني و هرزگوين، فرانسه، الجزاير و در نظام قضايي برزيل نقش داشته است. 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

روزنامه شرق 10 تیر 89

متن کامل روزنامه:                                                                                               

بررسی ریشه ها و علت های اینکه چرا ما ایرانیان تحمل پذیرش نقد و انتقاد را نداریم و ذهنیت منفی نسبت به نقد حتی در بین دروشنفکران در گفت و گو با یک روانشناس و از زاویه روانشناسی می تواند ما را به نتایج جالبی برساند. کامران رحیمیان مروج الگوی ارتباطی به نام «ارتباط بدون خشونت» یا به عبارتی «زبان زندگی» در ایران است که در این الگو «نقد» بیان وارونه نیاز تعریف می شود. از نظر کامران رحیمیان ضعف ما در پذیرش نقد و انتقاد به دلیل این است که ما خوب شنیدن و گوش کردن را بلد نیستیم و دلیل آن شاید سمت ها، عنوان ها و لغت هایی است که ما را همراهی می کند و توانایی ما را در شنیدن و پذیرش کم می کند. از نظر رحیمیان این عنوان ها باعث می شود ما در مجموع نقص خودمان را انکار و کوچک ترین نقد را توهینی به لقب و عنوان خود تلقی کنیم و از هر روشی حتی تحقیر و توهین و کنایه برای پاسخ دادن به طرف مقابل استفاده کنیم. رحیمیان معتقد است اینکه وضعیت موجود جوابگوی همه سلایق نباشد، کاملا بدیهی است اما در همین شرایط هم باز آدم ها حق دارند سلیقه شخصی و تقاضایشان را مطرح کنند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

روزنامه شرق 22 فروردین 89

مهمترین مفهوم سال 88 در عرصه فرهنگی

در یک کلمه: مناظره

ما در متن فرهنگی چند هزار ساله زیست می کنیم که سرشار است از تضادها و تناقض ها، از برکات و نغمات و از خوبی ها و بدی ها. فرهنگی که مهمترین مولفه ملتی است که «ایرانی» نامش نهاده اند. سرلوحه ای که به نام «فرهنگ ایرانی» بر پیشانی این صفحه نقش بسته گویای این ماجراست که ما دست در کار نقد آفت ها برده ایم و می کوشیم از زوایای مختلف و با استفاده از کارشناسان فن، معایب را بگشاییم و از پرده برون اندازیم بلکه از پس آن رستگاری حاصل شود. ناگفته پیداست در راه برداشتن گامهای نخستیم و هزار اشتباه داریم.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

روزنامه صبح خبر جنوب 23 فروردین 1385 

چاپ شده در روزنامه صبح «خبر جنوب» شماره 7178 صفحه 5 با عنوان «کتب و نشریات» در تاریخ چهارشنبه 23 فروردین 1385           " محمد مهدی مدرس "

زدودن احساس گناه، شرم و افسردگی 

ارتباط بدون خشونت، یک کتاب روان شناختی است که مطالعه آن این امکان را فراهم می‌سازد تا با مردمی که پیرامون‌مان زندگی می‌کنند پیوند رضایت بخشی ایجاد کنیم. به جای ترس و گناه وشرم و سرزنش به غنی سازی زندگی و ایجاد رضایت آمیزترین انگیزه برای انجام کارها دست زنیم.