آنچه در زندگی‌ام می‌خواهم محبت است،جریانی متقابل بین خودم ودیگران مبتنی بر نثار از صمیم قلب .  
امروز ؛  سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷  جستجو
فهرست


قدردانی
پیشگفتار  

فصل 1: نثار از صمیم قلب  
عمق ارتباط بدون خشونت   
مقدمه      
راهی برای افزایش توجه  
فرایند ان.وی.سی   
کاربرد ان.وی.سی. در جهان و زندگی ما
کاربرد ان.وی.سی. :  "قاتل، آدمکش، بچه کش 

فصل 2: ارتباطی که محبت را مسدود می کند   
قضاوت اخلاقی    
مقایسه کردن      
انکار مسئولیت      
صورت های دیگر ارتباط بیگانه ساز از زندگی  

فصل 3: مشاهده بدون ارزیابی   
بالاترین شکل هوش انسانی 
تمایز مشاهده از ارزیابی     
کاربرد ان.وی.سی.: تو مغرورترین سخنرانی هستی که ما تا کنون دیده ایم    
تمرین 1: مشاهده یا ارزیابی؟

فصل 4: شناسایی و ابراز احساسات 
بهای سنگین احساسات بیان نشده     
احساسات در مقابل عدم احساسات      
ساختن مجموعه واژگانی برای احساسات   
تمرین 2: بیان احساسات       

فصل 5: قبئل مسئولیت در مقابل احساسات خود    
شنیدن پیام منفی: چهار گزینه   
نیازها ریشه احساسات      
درد حاصل از بیان نیازها در مقابل درد حاصل از عدم بیان نیازها 
از بردگی عاطفی تا آزادی عاطفی   
"کاربرد ان.وی.سی.:  "بازگرداندن قبح حرامزادگی!    
تمرین 3: توجه به نیازها 

فصل 6: تقاضایی که زندگی را غنی می سازد
استفاده از زبان عمل مثبت
آگاهانه تقاضا کردن  
درخواست انعکاس     
تقاضای صداقت        
طرح تقاضا در گروه  
تقاضا در مقابل درخواست آمرانه   
تعریف هدفمان از تقاضا کردن    
کاربرد ان.وی.سی.: در میان گذاشتن ترسمان در مورد سیگار کشیدن بهترین دوست مان 
تمرین 4: بیان تقاضا 

فصل 7: دریافت همدلانه
!حضور: لازم نیست کاری بکنی، فقط حضور داشته باش 
گوش دادن به احساسات و نیازها
به بیانی دیگر گفتن 
همدلی مستمر 
وقتی درد، توانایی ما را برای همدلی مسدود می کند 
کاربرد ان.وی.سی.: همسری که با شوهر محتضرش مرتبط شد
تمرین 5: تمایز همدلی کردن با ناهمدلی 

فصل 8: قدرت همدلی 
همدلی ای که درمان می کند
همدلی و توانایی آسیب پذیر بودن 
استفاده از همدلی برای پیشگیری از خطر
همدلی هنگام شنیدن "نه!  " از دیگران 
همدلی برای احیای مکالمات ملال آور
همدلی با سکوت دیگران 

فصل 9: ارتباط محبت آمیز با خود 
به یاد داشتن خاص بودن آنچه که هستیم 
ارزیابی خود هنگامی که کمتر از کامل هستیم 
برگرداندن درخواست آمرانه درونی و خود – داوری 
.افسوس خوردن ان.وی.سی 
خود – بخشودگی 
درس کت و شلوار خال خال 
"!کاری را که مفرح نیست، انجام نده" 
"تبدیل "مجبور بودن" به "انتخاب کردن 
پرورش آگاهی از انرژی پشت اعمالمان

فصل 10: ابراز کامل خشم 
تمایز محرک ها از علت 
جوهر هر خشمی در خدمت زندگی است
محرک ها در مقابل علت ها: کاربرد عملی 
بیان خشم در چهار قدم 
ابتدا پیشنهاد همدلی 
عجله نکردن 
کاربرد ان.وی.سی.: گفتگوی پدر و نوجوانی در مورد یک موضوع خطرناک 

فصل 11: استفاده حمایتی از قدرت 
وقتی که استفاده از قدرت اجتناب ناپذیر است 
تفکر ورای استفاده از قدرت 
انواع قدرت های تنبیهی 
بهای تنبیه 
دو سوالی که محدودیت های تنبیه را آشکار می کند 
استفاده حمایتی از قدرت در مدرسه 

فصل 12: آزادسازی خود و مشاوره با دیگران
آزاد کردن خودمان از برنامه های قدیمی
حل تضادهای درونی 
توجه به محیط درونی مان 
جایگزینی تشخیص بیماری با ان.وی.سی.
کاربرد ان.وی.سی.: کنار آمدن با دلخوری و خود – قضاوتی 

فصل 13: ابراز قدردانی در ارتباط بدون خشونت 
نیت پشت قدردانی 
سه جزء قدردانی 
دریافت قدردانی 
تمنا برای قدردانی
غلبه بر نیروی پرهیز از قدردانی

سخن آخر 


تماس با ما پیشنهاد سایت به دوستان
تعداد بازدیدکنندگان:
۱۳۸۸ © تمامی حقوق متعلق به این سایت برای زبان زندگی محفوظ می باشد
Powered By SanaCo.