آنچه در زندگی‌ام می‌خواهم محبت است،جریانی متقابل بین خودم ودیگران مبتنی بر نثار از صمیم قلب .  
امروز ؛  يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷  جستجو
پیامد عدم تحقق نیازها

وقتي نيازهايمان

تحقق نمی ‌یابد

احساس خود را احتمالا با چنين کلماتي بيان مي کنيم   
    
      

 آتشی شدن  ترسناک بودن  شرمندگی
 آزردگی  تردید  شک
 آشفتگی  تزلزل  شکاک بودن
 از پا افتادگی  تسلیم  شکست
 اشمئزاز  تشویش  شگفت زدگی
 اضطراب  تعجب  شوکه شدن
 افتضاح بودن  تغیر  ضعف
 افروختگی  تقصیر  ظنین بودن
 افسردگی  تلاطم  عاصی بودن
 اندوه  تلخی  عبوس بودن
 انزجار  تلخکامی  عجز
 انفعال  تنبلی  عذاب
 بد اخلاقی  تند خویی  عصبانیت
 بد بختی  تنفر  عصبی بودن
 بدبینی  تنهایی  علق بودن
 بد خلقی  تهوع  غربت
 بد عنقی  تهییج شدگی غرور 
 بد گمانی  جدا افتادگی  غصه دار بودن
 بر افروخته بودن  جدیت  غم
 بزدلی  جنون  غمگینی
 بزهکاری  حزن  غیرتی بودن
 بهت زدگی  حساس بودن  غیر قابل اعتماد بودن
 به ستوه آمدگی  حسرت  فرسودگی
 بی ارادگی  حقارت  فرومایگی
 بی ارزشی  حقارت  کج خلقی
 بی اعتنایی  حماقت  کرختی
 بی تابی  حیرانی کسالت 
 بی تفاوتی  خجالت  کفری بودن
 بی توجهی  خستگی  کلافگی
 بی جان بودن  خشم  کم رویی
 بی حالی  خشونت  کناره گیربودن
 بی حوصلگی  خصومت  کودنی
 بی خیالی  خمودگی  کوفتگی
 بی دغدغه بودن  خنگی  کینه
 بی دل و دماغ بودن  خواب آلودگی  گرفتگی
 بی ذوقی  درماندگی  گناه
 بی رمقی  دستپاچگی  گنگی
 بیزاری  دشمنی  گوشه گیر بودن
 بی شرمی  دلتنگی  گیجی
 بی صبری  دلخوری  لاقیدی
 بی طاقتی  دلزدگی  لودگی
 بی طرفی  دلسردی  ماتم (زدگی)
 بی عاری  دلسوزی  مجرم بودن
 بی علاقگی  دلشکستگی  محنت (زدگی)
 بی قراری  دلشوره  مزخرف بودن
 بی کسی  دلگیری  ملالت
 بی کفایتی  دل مردگی  نا توانی
 بی لیاقتی  دل مشغولی  ناخرسندی
 بیم  دل نگرانی  نا خشنودی
 بی محبتی  دلواپسی  نا خوشایندی
 بی میلی  دیوانگی ناراحتی 
 بیهودگی  رذالت  نارضایتی
 پذیرا بودن  رنج کشیدگی  ناشکیبایی
 پر رویی  رنجوری  ناکامی
 پریشانی  رنجیدگی  نفرت
 پژمردگی  سراسیمگی  نگرانی
 پستی  سرافکندگی  وحشت
 پشیمانی  سرخوردگی  وحشتناک بودن
 پکری  سرد بودن  وقاحت
 پوچی  سردرگمی  هراس
 تاثرپذیری  سردی  هیجان پذیری
 تاسف  سرکشی  یاس
 تحریک شدگی  سستی  یاغی بودن
 تحیر  سماجت  یکنواختی
 ترس  شرم سازی  
...

تماس با ما پیشنهاد سایت به دوستان
تعداد بازدیدکنندگان:
۱۳۸۸ © تمامی حقوق متعلق به این سایت برای زبان زندگی محفوظ می باشد
Powered By SanaCo.