آنچه در زندگی‌ام می‌خواهم محبت است،جریانی متقابل بین خودم ودیگران مبتنی بر نثار از صمیم قلب .  
امروز ؛  سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷  جستجو
پیامد تحقق نیازها

وقتي نيازهايمان

تحقق مي يابد
احساس خود را احتمالا با چنين کلماتي بيان مي کنيم
 

 آرمش      جدی بودن  شادکامی
 آزادگی  جذابیت  شادمانی
 آسودگی  حادثه جویی  شادی
 آگاهی  حاضر به خدمتی  شعف
 استواری  حق شناسی  شگفت زدهگی
اشتیاق  حیرانی  شنگولی
 اطمینان  حیرت زدگی  شیفتگی
 اعتماد به نفس خاطرجمعی  صمیمیت
 افتخار خرسندی  طراوت
امیدواری خشنودی  عزت نفس
 با استعدادی      خندان بودن  علاقه مندی
با ذوق و شوق بودن خوش اخلاقی  غرق شدن
با ذوقی خوشایندی  غرور
 با روحیه بودن خوشبختی  فارغ البالی
با شور وشوق بودن  خوش بینی  فروتنی
 با عاطفه بودن  خوشحالی  فعال بودن
 بالغ بودن  خوش خلقی  فوق العادگی
 با محبت بودن  خوش قریحه بودن قبراقی 
 بزرگی      خوش مشرب بودن  قدردانی
 بشاش بودن  خوشی  قدر شناسی
 بلند طبعی  درگیر بودن  کامیابی
 بلند نظری  دل انگیز بودن  کمک کننده بودن
 بهت زدگی  دلباخته بودن  کنجکاوی
 بی تابی  دلبسته بودن  گرفتاری
 بی خیالی  دلپذیر بودن  گرمی
 بی دغدغگی  دلسوز بودن  گشاده رویی
 بی غمی  دلشاد بودن  لذت
 بی قراری  دلگرم بودن  مات و مبهوت بودن
 بی نیازی  دوست داشتنی بودن  ماجرا جویی
 پختگی  ذوق زدگی  مجذوب شدن/ بودن
 پراحساس بودن  رئوف بودن  محشری
 پرانرژی بودن  راحت بودن  محکمی
 پر تحرکی  راحتی  مسحور بودن
 پرتکاپو بودن  رستگاری  معرکه بودن
 پرجنب وجوش بودن  رضایت  معقول بودن
 پر حرارت بودن  سبک بالی  مفتون بودن
 پر شعف بودن  سبکی  مفید بودن
 پر شور بودن  سپاس گزاری  ملایمت
 پر قدرت بودن  سربلندی مهربانی 
 پر مهر بودن  سرحالی  نازنینی
 پر وجد بودن  سر خوشی  نشاط
 پر هیجان بودن  سر دماغی  نیرومندی
 پیروزی  سر زندگی  وفاداری
 تاثر  سرشار از نیرو بودن  وقار
 تحیر  سرگرم بودن  هوشمندی
 تعجب  سر مستی  هوشیاری
 تواضع  سرور  هیجان زدگی
 جا افتادگی  سعادتمندی  یاری رسان بودن
 جالب بودن  سودمندی  
 جان یافتگی  شادابی  

تماس با ما پیشنهاد سایت به دوستان
تعداد بازدیدکنندگان:
۱۳۸۸ © تمامی حقوق متعلق به این سایت برای زبان زندگی محفوظ می باشد
Powered By SanaCo.