آنچه در زندگی‌ام می‌خواهم محبت است،جریانی متقابل بین خودم ودیگران مبتنی بر نثار از صمیم قلب .  
امروز ؛  سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷  جستجو
فهرست نیازها


در الگوی ارتباط بدون خشونت بر این باوریم که هر رفتار و عمل هر انسانی برای تحقق نیازی صورت می گیرد، هرچند ممکن است حتی خود فرد این آگاهی را نداشته باشد و علت رفتار خود را عادت، جبر، و یا حتی بدون علت بداند و بگوید همینجوری.

وقتی می خواهیم با نیازها مرتبط شویم و آن را از راهبردها تمیز دهیم. اگر بدانیم ملاک تشخیص نیازها از راهبردها، ویژگی‌های نیازهاست، نه کلمات، به ما کمک کننده خواهد بود.

ویژگی نیازها عبارت است از: 1- جهانی‌اند، 2- همیشگی‌اند، 3- وابستگی متقابل دارند، 4- وابسته به هیچ فرد یا عمل خاصی نیستند. برای توصیف نیازها افراد مختلف کلمات متفاوتی را شناسایی می کنند تا بتواند با آنچه در درون خود می یابند رابطه برقرار کنند. از این رو فهرست های مختلف با کلمات متفاوتی وجود دارد و آنچه مهم است ویژگی نیاز است نه نامی که هر کس بر آن می نهد.

برای افزایش دایره واژگانی که می تواند توصیف کننده نیازها باشد، و هر فرد را قادر سازد تا مجموعه کلماتی بیابد تا با نیازهای خود و دیگران مرتبط شود و آن را به دیگران ابراز کند. سه فهرست مختلف را در زیر ارائه می دهم.

1-    فهرست نیازها که در کتاب ارتباط بدون خشونت،زبان زندگی در سال 2003 ارائه شده است

2-    مرکز ارتباط بدون‌خشونت در سال 2005 فهرستی را منتشر کرده است.

3-    دو تن از مدرسین بین المللی فهرستی از نیازها را در غالب تصویری گل مانند ارائه کرده اند.


تماس با ما پیشنهاد سایت به دوستان
تعداد بازدیدکنندگان:
۱۳۸۸ © تمامی حقوق متعلق به این سایت برای زبان زندگی محفوظ می باشد
Powered By SanaCo.