آنچه در زندگی‌ام می‌خواهم محبت است،جریانی متقابل بین خودم ودیگران مبتنی بر نثار از صمیم قلب .  
امروز ؛  يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷  جستجو
فهرست

 

فهرست مندرجات کتاب زبان زرافه:


درباره‌ی ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی  

قدردانی                                                  

مقدمه‌ی مترجم                                                 

مقدمه‌ی نویسنده                                         

سخنی با مربیان                                            

توصیه‌هایی برای اداره‌ی کارگاه‌ها                    


کارگاه‌ها:

کارگاه شماره 1: قلب زرافه                             

کارگاه شماره 2: اگر من یک زرافه بودم              

کارگاه شماره 3: من احساس ... می‌کنم              

کارگاه شماره 4: هر کسی چه احساسی دارد وقتی...

کارگاه شماره 5: آرزوهای ما                           

کارگاه شماره 6: آیا یکدیگر را می‌شنویم؟          

کارگاه شماره 7: شنیدن زرافه‌ای                     

کارگاه شماره 8: جشن آموخته‌ها                     

کارگاه شماره 9: ترس                                  

کارگاه شماره 10: خجالت و آبروریزی                 

کارگاه شماره 11: کارگاه ابراز خشم                   

کارگاه شماره 12: همدلی با خشم دیگران           

کارگاه شماره 13: وقتی نمی‌خواهم کاری را انجام دهم

کارگاه شماره 14 : هر کس چه چیزی دوست دارد  

کارگاه شماره 15 : زندگی شادمانه‌تر                

کارگاه شماره 16 : در دنیای زرافه‌ها                 

 

پیوست‌ها:

پیوست شماره‌ی 1: سخنی با والدین              

پیوست شماره‌ی 2: بیان احساس                 

پیوست شماره‌ی 3: همدلی با کودکان                                                                       

پیوست شماره‌ی 4: ویژگی‌های زرافه                                                                     

پیوست شماره‌ی 5: روش‌های ابراز قدردانی                                                         

پیوست شماره‌ی 6: عناوین کارگاه‌ها و فعالیت اصلی هر یک                                

پیوست شماره‌ی 7: فرم ارزیابی مربی از کارگاه                                                    

پیوست شماره‌ی 8: فرم پیشنهادی گزارش فردی کودکان                                

پیوست شماره‌ی 9: داستان‌هایی که خواندن آنها را توصیه می‌کنیم                    

برخی از احساس‌های مشترک بین همه‌ی ما                                                        

برخی از نیازهای اساسی مشترک بین همه‌ی ما                                                   

چگونه می‌توانیم از فرایند "ارتباط بدون خشونت" استفاده کنیم                 

کتاب‌ها و وسایل کمک آموزشی منتشره از این الگو       

 


تماس با ما پیشنهاد سایت به دوستان
تعداد بازدیدکنندگان:
۱۳۸۸ © تمامی حقوق متعلق به این سایت برای زبان زندگی محفوظ می باشد
Powered By SanaCo.