آنچه در زندگی‌ام می‌خواهم محبت است،جریانی متقابل بین خودم ودیگران مبتنی بر نثار از صمیم قلب .  
امروز ؛  يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷  جستجو
زمین بازی

ارتباط بدون خشونت،

    یک فرآیند قابل یادگیری است که برای افزایش سلامت ما طراحی شده است، شامل:

 

دو چــارچــوب:      نیت برای ایجاد کیفیت رابطه ای که به سمت تحقق صلح طلبانه نیاز هر فرد سوق می‌یابد و آوردن توجه به زمان حال

ســه حــالــت:       ارتباط با خود، دریافت دیگران و ابراز خود

چهار جزء اصلی:       متمرکز بر مشاهدات،  احساسات،  نیازها و تقاضاها
The NVC Dance Floors by Bridget Belgrave & Gina Lawrie©2003


تماس با ما پیشنهاد سایت به دوستان
تعداد بازدیدکنندگان:
۱۳۸۸ © تمامی حقوق متعلق به این سایت برای زبان زندگی محفوظ می باشد
Powered By SanaCo.