آنچه در زندگی‌ام می‌خواهم محبت است،جریانی متقابل بین خودم ودیگران مبتنی بر نثار از صمیم قلب .  
امروز ؛  سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷  جستجو
فهرست

مقدمه‌ی مترجم

درباره‌ي ارتباط بدون خشونت

Graphic5

زبان قلب

مقدمه                                                                  

شغال‌ها و زرافه‌ها                                                     

مرا زیبا ببین                                                          

مشاهده در برابر ارزیابی                                           

“قدرت با” یا “قدرت بر”                                           

تنبیه و خشونت                                                     

مجموعه‌ی واژگان برای بیان احساسات                         

نیازها                                                                  

تقاضا در مقابل درخواست آمرانه                                 

شنیدن احساسات و نیازها، ارتباط همدلانه                     

تعجب و ژله‌‌ی میوه‌ای سبز                                       

ترانه‌ی ژله‌ی میوه‌ای سبز                                         

خلاصه                                                            

 

Graphic5گفتگوی قلب با قلب

مقدمه                                                                  

بیان بدون انتقاد                                                    

هدف ما: ارتباط همدلانه، برای کمک به تحقق نیازهای همه  

شنیدن احساسات و نیازها                                      

هدیه‌ی حضور شما                                                 

تقاضای واضح برای زمان حال بسازید                          

بازبینی برای اطمینان از دریافت پیام                          

چگونه ممکن است قدردانی، قضاوت به نظر بیاید؟           

خلاصه                                                              

Graphic5

پیوست ها

منابع                                                                  

برخی از احساسات مشترک همه‌ی ما                          

برخی از نیازهای مشترک همه‌ی ما                             

چگونگی استفاده از فرایند ارتباط بدون خشونت            

تمرینی برای کاربرد ارتباط بدون خشونت                     

معرفی مواد آموزشی دیگر                                       


تماس با ما پیشنهاد سایت به دوستان
تعداد بازدیدکنندگان:
۱۳۸۸ © تمامی حقوق متعلق به این سایت برای زبان زندگی محفوظ می باشد
Powered By SanaCo.